aNIME INFO

Jiandao Di Yi Xian

Type: Fall 2020 Anime

Plot Summary: None

Genre: Action , Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: 剑道第一仙 , Supreme Sword God

Jiandao Di Yi Xian

ADVERTISEMENTS

Season